Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa?

Jeśli na twojej działce znajduje drzewo, które chcesz usunąć, na pewno zastanawiałeś się nad stroną formalną takiej czynności. Poniżej opisujemy kiedy wymagane jest pozwolenie na wycięcie drzewa oraz to jak wygląda procedura uzyskiwania pozwolenia.

 

Jakie drzewo należy zgłosić?

Zgłoszenia wymagają drzewa, które na wysokości 5 cm nad poziomem gruntu mają obwód pnia przekraczający:

 • 80 cm — w przypadku wierzb, topoli, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm — w przypadku robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia

Obecne przepisy pozwalają na wycinkę bez zezwolenia:

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni poniżej 25 mkw,
 • dowolnego drzewa lub krzewu, złamanego lub wywróconego w wyniku działania czynników naturalnych, np. wichury,
 • drzewa lub krzewu gdy następuje przywrócenie nieużytku do gruntu rolniczego,
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty,
 • drzew owocowych, pod warunkiem że nie rosną one na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub terenie zieleni,
 • drzew usuwanych ze względu na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Jak wygląda procedura dotycząca wycinki drzewa?

 1. Składamy we właściwym działce, na której chcemy przeprowadzić wycinkę, urzędzie gminy zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa. Większość naszych klientów składa wniosek o wycinkę drzewa w Otwocku lub Babicach.
 2. W ciągu 21 dni pracownik urzędu przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół.
 3. W ciągu 14 kolejnych dni urząd sprawdzi, czy nie ma przeciwwskazań do wycinki.
 4. Jeśli nie otrzymamy decyzji odmownej, to po upływie ww. 14 dni od oględzin, możemy przystąpić do wycinki. Co ważne, ponieważ procedura ma formę zgłoszenia, nie musimy otrzymać od urzędu żadnej informacji o pozytywnym rozpatrzeniu.

Co ważne, procedura ta jest całkowicie darmowa, z zastrzeżeniem, że urząd może nakazać nam przeprowadzenie nasadzeń rekompensujących.

Na koniec warto zaznaczyć, ze zupełnie inne procedury dotyczą wycinki drzew pod cele działalności gospodarczej, terenów zielonych (parki, ogrody zoobotaniczne, cmentarze, klomby itp.), drzew zlokalizowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków czy drzew na poboczach dróg. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zarówno od formalnej jak i praktycznej strony wycinki drzew zapraszamy serdecznie do kontaktu.