Formalności urzędowe

wydeptana ścieżka w lesie

W naszej ofercie znajdują się także inne usługi stanowiące nieodłączny element zleceń, które wykonujemy dla Klientów. Każde z nich wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji czy uzyskania zezwoleń od organów administracyjnych. Dlatego zajmujemy się też formalnościami urzędowymi. Bazujemy na fachowej wiedzy i bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów oraz procedur prawnych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.  Dbamy o niezbędne pozwolenia na posadzenie drzew oraz przygotowujemy dokumentację po wykonaniu zadrzewienia. Wyjaśniamy wszelkie zawiłości prawne, o których nie musi przecież wiedzieć Klient, który nie ma do czynienia z naszą branżą. Reprezentujemy Klienta przed właściwym urzędem przy składaniu dokumentacji.

 

Ekspertyzy dendrologiczne

Ekspertyzy dendrologiczne mają na celu określenie struktury drzewa, jego stanu, a także identyfikację istniejących zagrożeń. Spełniają ważną rolę szczególnie w przypadku wydawania zezwoleń na wycinkę starych drzew, które są pomnikami przyrody czy rosną w zabytkowych parkach. Są niezbędne w sytuacjach, gdy istnieją wątpliwości odnośnie stanu drzewa i jego wpływu na najbliższe otoczenie.

Ekspertyzy tego typu zlecają również towarzystwa ubezpieczeniowe i kancelarie prawne w ramach postępowań odszkodowawczych. Warto dodać, że ekspertyza dendrologiczna może też pełnić rolę dowodu w postępowaniu cywilnym, karnym czy administracyjnym.

Do ekspertyz wykorzystujemy nowoczesne metody badawcze i diagnostyczne. Podstawą każdej diagnostyki jest metoda VTA (metoda wizualna – Visual Tree Assesment). Pozwala ona ocenić z zewnątrz pień i koronę drzewa oraz determinuje dalszy przebieg ekspertyzy –m.in. w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia testów. Jednym z nich jest np. test obciążeniowy (pulling test), dzięki któremu możemy zdobyć informacje na temat odporności drzewa na wyrwanie z korzeniami. Korzystamy ze specjalistycznych urządzeń wysokiej jakości, takich jak m.in.: urządzenia rejestrujące (rejestratory danych GPS i analiz przestrzennych GIS), inklinometry i elastometry (służące do określenia stopnia wytrzymałości drzew). Sporządzamy szczegółową dokumentację. Służymy również fachowym doradztwem.

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszej oferty!