Karczowanie terenu – Babice i okolice

spycharki

Zajmujemy się karczowaniem terenu w Babicach i okolicach. W przeciwieństwie do wycinania – karczowanie polega na usuwaniu drzew i krzewów wraz z pniami. Warto dodać, że zajmujemy się również samą wycinką drzew w Babicach i okolicznych miejscowościach.

Ofertę karczowania kierujemy m.in. do właścicieli działek. Karczowania mogą wymagać np. działki, które zaniedbali poprzedni właściciele. Najczęściej karczujemy drzewa i krzewy trwale uszkodzone czy chorujące. Warto podkreślić, że tylko za pomocą specjalistycznego sprzętu możemy uzyskać zamierzony efekt. Wykonujemy także karczowanie krzewów, samosiewów, zarośli. Koszt usługi ustalamy indywidualnie z każdym Klientem, uwzględniając m.in. stopień zarośnięcia danej działki oraz ukształtowanie terenu, na którym wykonywane będą prace.

 

Mulczowanie terenu w Warszawie i okolicach

Do karczowania używamy mulczera. Wykonujemy mulczowanie terenu w Warszawie i okolicach. Jest ono najszybszą metodą na usunięcie wszelkiej roślinności z terenu zielonego, oczyszczenie go i przygotowanie do ponownego zagospodarowania. Polega na tym, że podczas jednego zabiegu drzewa, krzewy i gałęzie są ścinane, rozdrabiane, a następnie pozyskana w ten sposób biomasa jest równomiernie rozścielana na danym obszarze. Resztki, które uległy rozdrobnieniu, mieszają się z wierzchnią warstwą gleby i stają się naturalnym nawozem.

Mulczowanie sprawdza się w gospodarstwach rolnych, na działkach budowlanych i farmach fotowoltaicznych, a także podczas przeprowadzania różnego rodzaju inwestycji budowlanych i drogowych.

Warto zwrócić uwagę na zalety mulczowania:

  • skrócenie czasu prac do minimum;
  • możliwość rozdrobienia biomasy i jej równomiernego zmieszania z glebą;
  • możliwość opóźnienia odrastania chwastów i zakrzaczeń;
  • brak konieczności wywożenia resztek drewna z terenu objętego mulczowaniem;
  • rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne.

 

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszych usług. Chętnie wyjaśnimy wszystkie szczegóły.